SSAB vælger Benzlers løsning

Udgivet af admin kl 16.41 den 20. nov. 2017


Sandvik

SSAB Oxelösund valgte en Benzlers løsning til en kritisk omrøredrift

SSAB havde en omrøreløsning til deres kølevandstank som ikke var i en hensigtsmæssig konstruktion. Der har været nedbrud på applikationen af flere omgange, og det var meget vanskeligt at fremskaffe reservedele, da det handler om en løsning som er bygget til denne opgave. Endvidere foreligger der ikke konstruktionstegninger eller reservedelslister, hvilket yderligere besværliggør fremskaffelse af dele.

Selve omrøreren anses for at være en meget kritisk del af produktionsanlægget, da værket ikke kan producere hvis der er stop på denne del.

cadomrore.jpgBenzlers blev derfor anmodet om at kommer med forslag til en løsning for drevet, der medførte en mere sikker drift, med en højere kapacitet, og bygget på komponenter som var tilgængelige i forbindelse med vedligehold og eventuelt nedbrud.

Benzlers teknikkere foretog en analyse af opgaven og driftsforholdene, og fremtog forslag til løsning ved at kombinere et keglehjulsgear - type “K” - og et SALA akselmonteretgear - type- “J”. Som motor blev foreslået en standard IEC normeret motor, grundet den øgede tilgængelighed til dette standard produkt.

 

   Dobbelt så lang driftstid

   Reducerede omkostninger

   Standard komponenter

   Dokumenteret gearløsning

 

Benzlers konstruktører designede de dele som var nødvendige for at bygge denne løsning ind på det eksisterende røreværk. I tillæg hertil blev der udarbejdet den nødvendige dokumentation, reservedelslister og tegninger.

SSAB valgte benzlers forslag, grundet det høje kompetenceniveau som Benzlers havde vist i forbindelse med forslag til opgaveløsningen.

Gearløsningen blev produceret i foråret 2017, og installeret hen over sommeren 2017.

Med løsningen har SSAB opnået følgende fordele:

  • Dobbelt så lang driftstid mellem servicering, dvs. øget kapacitet til stålværket.
  • Markant reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
  • Øget tilgang til reservedele, grundet brug af standard komponenter.
  • Moderne og dokumenteret gearløsning.

Opgaven er blot en i rækken af mange, hvor Benzlers har vist sin kompetence inden for gear, gearmotorer og industrigear.

Løsninger som disse kan tilbydes på grundlag af kompetence i alle led, og evnen til at tilpasse standardprodukterne til opgaven - hos Benzlers kalder vi disse gearløsninger for “Modificeret standard”.

 


Seneste nyheder fra Benzlers

Benzlers ”all – stainless” spindelgear type BDL 66 er valgt af førende…

Benzlers/Radicon is investing £500,000.- in a new state-of-the-art Oracle…

Benzlers BD spindelgear / donkraft anvendes til fremstilling af…